Trường hợp hô hàm, răng thưa, chìa, môi dày cải thiện rất nhiều sau khi niềng răng mặt trong nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh:  hô hàm khá nặng, môi dày, cằm lẹm răng thưa, chìa

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, kéo lùi răng cửa tối đa, cắm 4 vis

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: trục răng thẳng, các răng khít nhau, khớp cắn ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa, hết khe răng thưa, góc nghiêng cải thiện nhiều, môi đỡ vẩu, cằm đỡ lẹm, môi bớt dày

Share: