Trường hợp hô hàm, răng lộn xộn cải thiện rõ rệt sau khi nhổ 4 răng niềng răng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng hô nhiều, cằm lẹm, răng lộn xộn, răng cửa trên chìa

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, hàm trên cắm 2 vis để kéo tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng thẳng trục, khớp cắn lồng múi ổn định, hết khấp khểnh

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng cửa đỡ chìa hẳn, không còn bị răng lộn xộn, góc nghiêng đỡ hô đáng kể, cằm đỡ lẹm

Share: