Trường hợp hô hàm nặng khắc phục được một phần bằng niềng răng mắc cài kim loại tự buộc nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: hô hàm nặng, góc nghiêng cằm lẹm hẳn, môi nhô nhiều, răng cửa hàm trên chìa, khớp cắn sâu

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng, hàm trên cắm 2 vis để kéo lùi tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng cửa thẳng trục, độ cắn phủ trung bình

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, hết khớp cắn sâu, góc nghiêng đỡ vẩu đáng kể

Share: