Trường hợp hô được điều trị thành công bằng mắc cài mặt lưỡi, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng hô nhiều, môi dày

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, kéo lùi răng cửa, hàm trên cắm 2 vis

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng thẳng, hết cắn chìa, góc nghiêng hài hòa

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng hết chìa, cười đẹp hơn, góc nghiêng thấy đỡ hô 80%

Share: