Trường hợp hô, đã nhổ 1 răng số 5 hàm dưới được chỉnh nha thành công bằng mắc cài mặt lưỡi, nhổ thêm 3 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hàm trên chìa, góc nghiêng hô, đã nhổ răng số 5 hàm dưới bên trái

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ thêm 2 răng số 4 hàm trên và 1 răng số 5 hàm dưới, kéo lùi răng cửa 

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng cửa thẳng trục, khớp cắn ổn định, khít khoảng nhổ răng

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa, nụ cười đẹp hơn do răng thu vào, góc nghiêng hết hô

Share: