Trường hợp hô, cung hàm méo, khớp cắn sâu được khắc phục thành công bằng mắc cài mặt lưỡi, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng thấy môi nhô, răng chìa, khớp cắn sâu, cung hàm bên phải bị đổ vào trong

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nong rộng cung hàm, nhổ 4 răng, kéo lùi răng cửa ra sau giảm hô

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng cửa thẳng trục, khớp cắn lồng múi ổn định, độ cắn phủ hợp lý

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa, hết khớp cắn sâu, cung hàm tròn đều cân đối, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ hô

Share: