Trường hợp hô, cằm lẹm, cắn sâu được cải thiện bằng niềng răng mắc cài kim loại tự buộc, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng hô, cằm lẹm, răng cửa chìa, lộn xộn, khớp cắn sâu

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng số 4, cắm vis để kéo lùi răng cửa tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng cửa thẳng trục, khớp cắn lồng múi ổn định, độ cắn phủ bình thường

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, hết khớp cắn sâu, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ hô, cằm đỡ lẹm

Share: