Tình trạng hô hàm và cười hở lợi cải thiện rõ rệt sau khi niềng răng mặt trong, nhổ 4 răng số 4 và răng khôn

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách có tình trạng hô khá nặng, góc nghiêng môi nhô nhiều, cằm lẹm hẳn, cười hở lợi

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, kéo lùi răng cửa tối đa, cắm 4 vis. Sau khi kéo hết khoảng răng số 4, tiếp tục nhổ răng khôn để kéo thêm ra sau

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, trục răng thẳng, khớp cắn lồng múi ổn định, nụ cười đẹp. Sau niềng khách hàng sẽ mài gồ xương ổ răng để giảm hô và giảm hở lợi thêm.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa, hết khấp khểnh, cười đỡ hở lợi, góc nghiêng cải thiện hô khá nhiều, cằm đỡ lẹm

Share: