Tiết kiệm được 2 răng giả sau khi niềng răng hô bằng mắc cài kim loại, nhổ răng hàm bị hỏng thay cho răng số 4

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: góc nghiêng hô, khớp cắn sâu, hàm dưới mất 2 răng số 6

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 2 răng số 4 hàm trên, kéo khít khoảng mất răng hàm dưới để giảm hô

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, khớp cắn lồng múi chuẩn, độ cắn trùm bình thường

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng hết chìa, khít khoảng mất răng hàm, hết cắn sâu, góc nghiêng hết hô