Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: răng hai hàm đều rất lộn xộn, môi hơi nhô. Phương án niềng răng mặt trong: nhổ 2 răng số 4 hàm trên và 2 răng số 5 hàm dưới để tạo chỗ trống…