Success Stories

Răng cửa trên chìa

Bệnh nhân Đặng Minh Q. 14 tuổi đến khám vì lý do răng cửa trên nghiêng ra trước, độ cắn chìa lớn.
Quy trình điều trị:

 • Phương án điều trị không nhổ răng.
 • Gắn mắc cài mặt trong, đi dây cung chỉnh nha cỡ tăng dần.
 • Dùng minivis để kéo toàn bộ khối răng hàm trên ra sau.
Khớp cắn hở

Bệnh nhân Nguyễn Thị B., 31 tuổi, đến khám vì các răng cửa không chạm nhau.
Quy trình điều trị:

 • Nhổ răng tiền cối để làm giảm vẩu.
 • Gắn mắc cài mặt trong, đi dây cung chỉnh nha sắp đều răng.
 • Dùng minivis để điều trị khớp cắn hở.
Vẩu răng hai hàm

Bệnh nhân Nguyễn Thanh N., 25 tuổi, đến khám vì lý do vẩu răng hai hàm.
Quy trình điều trị:

 • Nhổ răng tiền cối để tạo khoảng kéo lùi các răng cửa làm giảm vẩu.
 • Gắn mắc cài mặt lưỡi, thay dây tăng dần để làm đều răng.
 • Kéo đóng khoảng, phối hợp với minivis để neo chặn tối đa.
Răng khấp khểnh, chen chúc

Bệnh nhân Trần Quỳnh T. 32 tuổi đến khám vì lý do các răng phía trước khấp khểnh.

Quy trình điều trị:

 • Nhổ răng để tạo khoảng, các răng sâu vỡ lớn hoặc đã chữa tủy được ưu tiên nhổ để giữ lại các răng còn tốt.
 • Gắn mắc cài mặt lưỡi, thay dây tăng dần cỡ.
 • Tháo mắc cài, đeo khí cụ duy trì.
Khớp cắn sâu, cười hở lợi

Bệnh nhân Phan Văn T. 14 tuổi đến khám vì lý do cười hở lợi, khớp cắn sâu.

Quy trình điều trị:

 • Phương án điều trị không nhổ răng.
 • Gắn mắc cài mặt trong, thay dây với cỡ tăng dần.
 • Làm lún răng cửa để chữa cười hở lợi và khớp cắn sâu.