Răng đỡ chìa dù không cần nhổ răng sau khi niềng răng mắc cài kim loại tự buộc áp dụng phương pháp mài kẽ và di xa toàn hàm

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hàm trên chìa, khớp cắn sâu, đường giữa 2 hàm lệch nhau, góc nghiêng chỉ hơi hô

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: vì góc nghiêng không hô nhiều, nếu nhổ răng số 4 kéo vào có nguy cơ bị móm. Bác sĩ đưa ra phương án không nhổ răng, chỉ mài kẽ và kéo lùi toàn hàm

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng cửa thẳng trục, khớp cắn ổn định, độ cắn phủ vừa phải, góc nghiêng đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa hẳn, khớp cắn đỡ sâu, nụ cười đẹp hơn. Góc nghiêng đỡ hô vừa đủ.

Share: