Niềng răng thưa, hô cho khách hàng mất 1 răng số 5 hàm trên bằng mắc cài pha lê tự đóng, nhổ thêm 3 răng số 4

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: thưa răng cửa, đã mất 1 răng số 5 hàm trên bên trái, răng chìa, góc nghiêng thấy hô hàm trên, cằm lẹm

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: nhổ thêm 3 răng số 4, kéo đóng khoảng cân đối với vị trí mất răng số 5, hàm trên cắm 2 vis để kéo tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: răng đều, trục răng cửa thẳng, khớp cắn lồng múi ổn định, cung duy trì dán 2 hàm

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: răng hết chìa, khít khe răng thưa, góc nghiêng đỡ vẩu, cằm đỡ lẹm

Share: