Niềng răng thưa, hô bằng mắc cài mặt trong cho khách hàng đã trồng 1 implant ở hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng răng thưa cả 2 hàm, răng cửa hơi chìa, góc nghiêng môi hơi nhô, đã trồng 1 implant ở hàm dưới

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: kéo khít các khe thưa, giảm chìa răng cửa, cắm 2 vis ở hàm trên và 1 vis ở hàm dưới để kéo lùi toàn hàm

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: các răng khít nhau, răng cửa thẳng trục, khớp cắn lồng múi ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết răng thưa, răng đỡ chìa, nụ cười đẹp hơn do không còn khe thưa, góc nghiêng thấy đỡ hô dù không nhổ răng

Share: