Niềng răng thưa, dồn khoảng phục hình cho khách hàng thiếu 2 răng cửa hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng thưa cả hai hàm, hàm dưới thưa nhiều do thiếu 2 răng cửa

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: vì bạn không bị hô nên không kéo khít hết khoảng ở hàm dưới, chỉ dồn lại khe thưa trồng 1 implant.

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng khít, khớp cắn lồng múi ổn định. Sau khi tháo niềng sẽ trồng răng sứ trên implant.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: hết khe răng thưa, nụ cười tự tin hơn

Share: