Niềng răng móm, khớp cắn ngược, răng lộn xộn bằng mắc cài pha lê, có nhổ răng tạo khoảng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng khớp cắn ngược, góc nghiêng móm do hàm dưới quá phát, cằm nhô, hàm trên thiếu chỗ nhiều, đường giữa hai hàm lệch nhau

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: nhổ 2 răng số 5 hàm trên để có chỗ sắp đều răng và 2 răng số 4 hàm dưới để kéo lùi răng cửa chữa khớp cắn ngược

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: răng đều đẹp, đường giữa tương đối trùng nhau, khớp cắn lồng múi ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê:

Share: