Niềng răng móm, khớp cắn ngược, lệch đường giữa hàm dưới hoàn thành sau 1,5 năm dùng mắc cài pha lê

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khớp cắn ngược do hàm dưới đưa ra trước, đường giữa hàm dưới lệch sang trái, góc nghiêng thấy bị móm

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: nhổ răng khôn, kéo lùi toàn hàm dưới bằng 2 minivis để giải quyết khớp cắn ngược và chỉnh đường giữa

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: răng đều đẹp, đường giữa cân đối, khớp cắn lồng múi tốt, nụ cười đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: hết khớp cắn ngược, răng đều hơn, góc nghiêng đỡ móm, môi dưới đỡ trề

Share: