Niềng răng mặt trong thành công cho một trường hợp hô hàm, khớp cắn hở, có nhổ4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: đã từng niềng răng nhưng răng bị xô lệch lại, răng cửa bị cắn hở, góc nghiêng thấy hô, cằm lẹm

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, kéo lùi răng cửa 2 hàm giảm hô và đóng khớp cắn hở

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều đẹp, khớp cắn lồng múi chuẩn, góc nghiêng tuyệt vời

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong:  hết tình trạng cắn hở, góc nghiêng đỡ vẩu 80%, cằm đỡ lẹm hẳn.

Share: