Niềng răng mặt trong sửa lại một ca tái phát sau niềng mặt ngoài, khớp cắn sâu, lệch nhân trung do nhổ răng 1 bên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: đã niềng răng mặt ngoài cách đây vài năm, hiện tại bị khớp cắn sâu, răng lộn xộn, đường giữa hàm trên lệch hẳn sang trái do trước đây chỉ nhổ 2 răng bên trái

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 1 răng số 4 hàm trên bên phải để kéo lại cân đường giữa, chỉnh khớp cắn sâu

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều đẹp, độ cắn phủ bình thường, khớp cắn lồng múi chuẩn, tương quan răng về hạng I

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong:  hết khớp cắn sâu, đường giữa cân đối hơn, góc nghiêng giảm hô một chút

Share: