Niềng răng mặt trong nhổ 4 răng điều trị trường hợp răng khểnh, lệch đường giữa hàm trên, khớp cắn sâu

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh nhiều, đường giữa hàm trên lệch sang phải nhìn cười bị méo, khớp cắn sâu

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, sắp đều răng 2 hàm, kéo cân chỉnh đường giữa, có cắm 2 vis hàm trên

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều đẹp, khớp cắn lồng múi ổn định, độ cắn trùm bình thường, đường giữa khá cân đối

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết tình trạng khấp khểnh và khớp cắn sâu, đường giữa hàm trên đỡ lệch, góc nghiêng đỡ hô

Share: