Niềng răng mặt trong khắc phục răng khấp khểnh, cười méo, hô có nhổ răng hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh hàm trên, hàm dưới khá đều, đã từng niềng hồi nhỏ bị mài kẽ nham nhở, nụ cười kém thẩm mỹ, méo do đường giữa răng hàm trên lệch sang trái, góc nghiêng hơi hô

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 2 răng số 4 hàm trên, tạo chỗ sắp đều răng

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi ổn định, đường giữa cân đối

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khấp khểnh, cười đỡ méo do đường giữa hàm trên cân với mặt, góc nghiêng đỡ hô

Share: