Niềng răng mặt trong khắc phục răng hàm trên chìa cho khách hàng mất 2 răng số 6 hàm dưới

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hàm trên chìa ra ngoài làm môi nhô, không ngậm kín miệng được. Hàm dưới mất 2 răng số 6 nên răng số 7 bị xô lệch. Khớp cắn sâu

Phương án niềng răng mặt trong: nhổ 2 răng ở hàm trên để cân đối với hàm dưới, kéo răng cửa hàm trên vào

Kết quả niềng răng mặt trong: răng đều đẹp, đường giữa 2 hàm trùng nhau, khớp cắn chuẩn

 

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mặt trong: răng đỡ chìa hẳn, nụ cười đẹp hơn do răng thu gọn vào, góc nghiêng thấy môi trên đỡ nhô, khớp cắn không còn bị sâu.

 

Share: