Niềng răng mặt trong khắc phục răng cụp, khấp khểnh, khớp cắn sâu, không cần nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn hàm dưới, hàm trên răng cửa cụp, cười hơi hở lợi, khớp cắn sâu

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: không nhổ răng, mài kẽ để tạo khoảng sắp đều răng, hàm trên dựng trục răng cửa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, trục răng thẳng, khớp cắn lồng múi ổn định, độ cắn trùm bình thường

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khấp khểnh, hết khớp cắn sâu, trục răng không cụp, cười đỡ hở lợi

Share: