Niềng răng mặt trong khắc phục hô, răng cửa trên chìa nhiều, khớp cắn sâu cho trường hợp mất nhiều răng hàm

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng hô, góc nghiêng môi nhô nhiều, cằm lẹm, răng cửa hàm trên chìa hẳn ra ngoài, hàm dưới mất 5 răng hàm

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 2 răng số 4 hàm trên, hàm dưới kéo đóng khoảng mất răng hàm và cắm thêm 1 implant

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng cửa thẳng trục, độ cắn chìa và cắn trùm bình thường, sau niềng sẽ cắm 3 implant ở hàm dưới

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng cửa trên đỡ chìa hẳn, đỡ cắn sâu, nụ cười đẹp, góc nghiêng thấy đỡ vẩu, cằm đỡ lẹm

Share: