Niềng răng mặt trong khắc phục hô hàm trên, nhổ 2 răng số 4 hàm trên

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng nữ 27 tuổi có tình trạng hô hàm trên, răng cửa hàm trên chìa hẳn ra ngoài so với hàm dưới, góc nghiêng hơi hô. Đường giữa răng hai hàm lệch nhau.

Phương án niềng răng mặt trong: vì góc nghiêng không hô nhiều, nếu kéo vào quá có thể bị móm nên bác sĩ quyết định phương án niềng chỉ nhổ 2 răng số 4 hàm trên, hàm dưới di xa bằng minivis

Kết quả niềng răng mặt trong: răng đều, đường giữa 2 hàm trước bị lệch sau niềng đã cân đối. Khớp cắn lồng múi tốt. Cung duy trì dán ở cả hai hàm.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mặt trong: Răng đỡ chìa nhiều, nụ cười đẹp hơn do răng thẳng. Góc nghiêng thấy giảm nhô môi vừa phải, đủ để khắc phục hô mà không bị móm.

Share: