Niềng răng mặt trong khắc phục hô hàm trên, khớp cắn sâu nhổ 2 răng hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng hô hàm trên, khớp cắn sâu, góc nghiêng thấy môi nhô, cằm hơi lẹm

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: khách hàng chỉ muốn kéo hàm trên vào, phương án niềng răng là nhổ 2 răng hàm trên

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, răng cửa được kéo thẳng, độ cắn phủ bình thường

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa, hết khớp cắn sâu, góc nghiêng môi đỡ nhô, cằm đỡ lẹm

Share: