Niềng răng mặt trong khắc phục cắn chìa bằng phương pháp cắm vis kéo lùi toàn hàm không cần nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hàm trên chìa hẳn ra ngoài, khớp cắn sâu, tương quan khớp cắn hạng II

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: khách hàng có góc nghiêng không hô, nếu nhổ răng kéo có nguy cơ móm, nên bác sĩ đưa ra phương án kéo lùi toàn hàm bằng minivis

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi ổn định, răng cửa thẳng trục, độ cắn phủ và cắn chìa hợp lý

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa hẳn, hết khớp cắn sâu, tương quan khớp cắn về hạng I

Share: