Niềng răng mặt trong kết hợp phẫu thuật cắt hàm điều trị một trường hợp mặt lệch, mặt lưỡi cày, nghiêng mặt phẳng cắn, răng lộn xộn, cắn chéo răng cửa

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn, răng cửa bị cắn chéo, mặt lệch, cằm lệch sang phải, mặt phẳng cắn hàm trên bị nghiêng. Góc nghiêng nhìn giống mặt lưỡi cày do cằm nhô ra trước. Cung cười phẳng.

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: sắp đều và làm phẳng cung răng 2 hàm chuẩn bị cho phẫu thuật cắt hàm, xoay lại hàm chỉnh lệch mặt và đẩy lùi cằm. 

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, hết cắn chéo, khớp cắn lồng múi chuẩn, cằm cân với mặt, mặt phẳng cắn không nghiêng. Góc nghiêng hài hòa.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khấp khểnh, răng cửa không bị cắn ngược, cằm không còn lệch sang phải, khi cười mặt phẳng cắn cân đối, góc nghiêng không bị mặt lưỡi cày.

Share: