Niềng răng mặt trong giảm chìa và sắp đều răng cho khách hàng mất nhiều răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng mất 3 răng số 6 và 1 răng nanh hàm trên, trục răng chìa, răng lộn xộn, góc nghiêng hô, đường giữa 2 hàm lệch nhau

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong:  kéo đóng các khoảng mất răng, không nhổ thêm răng nào. Hàm trên cắm 2 vis để kéo tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, trục răng thẳng, khớp cắn lồng múi ổn định, đường giữa 2 hàm trùng nhau

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: đường giữa cân đối hơn, hết khấp khểnh, răng đỡ chìa, góc nghiêng đỡ hô

Share: