Niềng răng mặt trong giảm chìa cho khách hàng mất 1 răng số 4 hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng mất răng số 4 bên phải hàm dưới, răng số 5 và số 6 cùng bên bị xô vào chỗ mất răng. Răng cửa hàm trên hơi chìa.

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: góc nghiêng chỉ hơi hô nên bác sĩ lựa chọn phương án không nhổ răng, chỉ mài kẽ răng cửa hàm trên và cắm vis kéo lùi toàn hàm trên giảm chìa.

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng cửa thẳng, khớp cắn ổn định, hàm dưới thiếu 1 răng nên đường giữa nằm chính giữa răng cửa (không phải nằm ở kẽ giữa 2 răng). Răng 5-6 không bị xô nữa.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng cửa đỡ chìa vừa đủ, không bị móm.

Share: