Niềng răng mặt trong điều trị thành công một ca răng khấp khểnh, hô, nhổ 4 răng không dùng vít

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn cả hai hàm, răng cửa tụt vào bên trong, góc nghiêng thấy môi hơi nhô

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng để tạo chỗ trống sắp đều răng và kéo lùi răng cửa một chút giảm hô. Không dùng vis vì mức độ hô không nhiều.

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi khá tốt, nụ cười tự tin

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khấp khểnh, nụ cười đẹp hơn nhờ răng đều hơn, góc nghiêng đỡ hô

Share: