Niềng răng mặt trong điều trị răng lộn xộn, không cần nhổ răng

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: răng lộn xộn, hàm dưới có 1 răng cửa bị nhô hẳn ra ngoài cung răng, cung răng hàm trên hình vuông.

Phương án niềng răng mặt trong: vì khách hàng không muốn nhổ răng và không cần điều trị hô, phương án niềng không nhổ răng được áp dụng, tiến hành di xa hai hàm để có khoảng trống sắp đều răng.

Kết quả niềng răng mặt trong: răng đều đẹp cân đối, khớp cắn lồng múi tốt, cung duy trì dán ở cả hai hàm, nụ cười hài hòa.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mặt trong: răng đều hơn hẳn, chiếc răng cửa dưới bị lệch đã được sắp đều vào cung răng, nụ cười tự tin hơn nhiều.

Share: