Niềng răng mặt trong điều trị khấp khểnh hàm dưới cho trường hợp khớp cắn sâu

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có răng hàm dưới lộn xộn, hàm trên đều, chỉ muốn niềng cho đều hàm dưới. Khớp cắn sâu.

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: vì khớp cắn sâu, nếu gắn mắc cài mặt ngoài sẽ cắn vào mắc cài, nên khách hàng tìm hiểu và lựa chọn niềng răng mặt trong

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, không còn khấp khểnh

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều hơn, khớp cắn đỡ sâu

Share: