Niềng răng mặt trong điều trị hô cho khách hàng 37 tuổi sau hơn 1 năm rưỡi

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hàm trên chìa hẳn ra ngoài, hàm dưới thiếu 2 răng cửa, bị thưa nên đã trám lại, góc nghiêng môi nhô nhiều, khớp cắn sâu

Phương án niềng răng mặt trong: nhổ 2 răng số 4 hàm trên để kéo lui răng cửa giảm hô, cắm 2 vis hàm trên để neo chặn tối đa. Hàm dưới mài phần trám khe thưa và kéo khít răng cửa.

Kết quả niềng răng mặt trong: răng đều đẹp, khớp cắn ổn định, răng cửa thẳng trục

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mặt trong: răng đỡ chìa hẳn, nụ cười hài hòa hơn, nhìn trẻ hơn do lộ răng cửa nhiều hơn, góc nghiêng đỡ hô rõ rệt

Share: