Niềng răng mặt lưỡi hàm trên khắc phục vẩu, lệch đường giữa cho khách hàng 37 tuổi, thiếu 1 răng cửa hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: hàm trên răng chìa, hàm dưới thiếu 1 răng cửa nên đường giữa hàm dưới lệch, góc nghiêng vẩu nhiều

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 3 răng số 4, kéo lùi răng cửa 2 hàm, cắm 4 vis để kéo vào tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng cửa thẳng trục, khớp cắn lồng múi ổn định, góc nghiêng hài hòa

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng hết chìa, nụ cười đẹp hơn, đường giữa cân đối hơn, góc nghiêng thay đổi rõ rệt, đỡ vẩu rất nhiều

Share: