Niềng răng mặt lưỡi điều trị hô, cắn chìa cho khách hàng thiếu răng cửa dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng răng cửa hàm trên chìa ra ngoài, góc nghiêng môi nhô, hàm dưới thiếu 1 răng cửa

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ thêm 3 răng số 4 để kéo cân đối lại, hàm trên kéo lùi răng cửa vào giảm chìa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng cửa thẳng trục hơn, không bị cắn chìa, khớp cắn lồng múi tốt

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng môi đỡ nhô, cằm đẹp hơn

Share: