Niềng răng mặt lưỡi chữa hô hàm trên, khớp cắn sâu, hạng 2 nặng

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: hô hàm trên dù đã bọc sứ 4 răng cửa, mất 1 răng hàm số 6 hàm dưới, khớp cắn sâu và hạng II nặng

Phương án niềng răng mặt trong: nhổ 3 răng khôn và tiến hành di xa hàm trên bằng minivis. Hàm dưới vì đã tụt nhiều so với hàm trên nên không thể kéo khít chỗ mất răng hàm số 6, nếu kéo thì tình trạng hạng 2 và cắn sâu sẽ càng nặng.

Kết quả niềng răng mặt trong: răng đều đẹp cân đối, khớp cắn lồng múi tốt, không còn tình trạng cắn sâu và hô hàm trên, chỗ mất răng hàm số 6 được trồng implant

So sánh trước và sau niềng răng mặt trong: răng hàm trên đỡ chìa hẳn, khớp cắn hết sâu, nụ cười hài hòa hơn, nhìn nghiêng thấy đỡ hô hàm trên và cằm dài hơn.

Share: