Niềng răng mắc cài pha lê khắc phục hô, răng lộn xộn cho khách hàng thiếu 1 răng cửa hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng bị hô, môi nhô, răng hơi lộn xộn, thiếu 1 răng cửa hàm dưới

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: nhổ 2 răng số 4 hàm trên và 1 răng số 4 hàm dưới, kéo răng cửa vào giảm hô, kéo chỉnh đường giữa 2 hàm trùng nhau

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: răng đều, trục răng cửa thẳng, khớp cắn lồng múi chuẩn, nụ cười đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: răng đỡ chìa, không còn lộn xộn, nụ cười đẹp hơn hẳn, góc nghiêng đỡ hô, cằm đỡ lẹm

Share: