Niềng răng mắc cài pha lê chữa hô cho khách hàng hỏng răng số 4 và bọc sứ 1 răng cửa

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng hô, răng thưa, đã bọc sứ 1 răng cửa hàm trên, góc nghiêng thấy môi nhô, cằm lùi

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: nhổ 4 răng số 4, kéo lùi răng cửa ra sau, hàm trên cắm 2 vis để kéo tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: răng đều, trục răng thẳng, khớp cắn lồng múi tốt, nụ cười đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: răng không còn bị chìa, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng cải thiện nhiều, môi đỡ vẩu, cằm đỡ lẹm

Share: