Niềng răng mắc cài mặt trong khắc phục răng khấp khểnh, hô nặng, nhổ răng số 4 kết hợp mài kẽ và di xa toàn hàm

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh, răng cửa chìa, nụ cười mất thẩm mỹ, góc nghiêng vẩu nhiều, cằm lẹm, đường giữa 2 hàm lệch nhau

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, tạo khoảng sắp đều răng và kéo lùi răng cửa chữa hô. Vì mức độ hô nhiều nên bác sĩ mài kẽ và di xa toàn hàm sau khi kéo khít khoảng răng 4 để giảm hô thêm

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, đường giữa hai hàm trùng nhau, khớp cắn lồng múi tốt, nụ cười đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều hơn, nụ cười hài hòa hơn hẳn do không bị khấp khểnh, góc nghiêng đỡ vẩu, cằm đỡ lẹm

Share: