Niềng răng mắc cài mặt trong khắc phục hô, cười hở lợi cho khách hàng 33 tuổi

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Việt Anh: hô hai hàm, góc nghiêng môi đưa ra nhiều, cười hở lợi nặng 

Phương án niềng răng mặt trong: nhổ 4 răng số 4, cắm vis hàm trên để kéo lui tối đa, dùng mắc cài mặt trong Hàn Quốc 2 rãnh.

Kết quả niềng răng mặt trong: răng đều đẹp, cung duy trì gắn cả hai hàm.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mặt trong: tình trạng cười hở lợi được khắc phục, góc nghiêng thấy hết tình trạng hô.

Share: