Niềng răng mắc cài mặt trong chữa hô, nhổ răng số 4 hàm trên và răng số 6 đã bọc sứ hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hàm trên chìa ra ngoài, khớp cắn sâu, hai hàm đều lộn xộn, góc nghiêng vẩu nặng, môi nhọn cằm lùi

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 2 răng số 4 hàm trên và 2 răng số 6 hàm dưới vì đã lấy tủy và bọc sứ, giữ lại răng nguyên vẹn. Hàm trên cắm 2 vis để hỗ trợ kéo vào tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều đường giữa cân đối, khớp cắn lồng múi ổn định, không bị cắn sâu, nụ cười và góc nghiêng đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa, hết hẳn khớp cắn sâu, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ vẩu rõ rệt, môi bớt nhô, cằm đỡ lẹm

Share: