Niềng răng mắc cài kim loại tự đóng nhổ 4 răng số 4 chữa hô hoàn thành sau gần 2 năm

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh:  khách hàng cảm thấy bị hô, góc nghiêng miệng nhô ra, răng hàm trên chìa, hàm dưới lộn xộn

Phương án niềng răng mắc cài kim loại tự buộc: nhổ 4 răng số 4, hàm trên cắm 2 minivis, kéo lùi răng cửa dựng thẳng trục và sắp đều răng

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: khớp cắn lồng múi tối ưu, răng cửa thẳng trục, nụ cười và góc nghiêng đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng thấy môi đỡ nhô

Share: