Niềng răng mắc cài kim loại khắc phục răng lộn xộn, khớp cắn đối đầu, đóng khe thưa sau nhổ rẳng kẹ

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: có răng thừa (răng kẹ) ở giữa 2 răng cửa, làm hàm trên thiếu chỗ, răng lộn xộn, khớp cắn đối đầu, hàm trên hỏng 1 răng số 5

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ răng kẹ, kéo khít khoảng nhổ răng kẹ và răng số 5 bị hỏng

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, có độ cắn phủ răng cửa hàm trên lên hàm dưới, khớp cắn lồng múi ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: hết khấp khểnh, các khoảng nhổ răng được kéo khít, hết khớp cắn đối đầu, nụ cười đẹp hơn nhiều lần

Share: