Niềng răng mắc cài kim loại khắc phục răng lộn xộn, hô bằng phương pháp di xa, không cần nhổ răng số 4

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: Răng lộn xộn cả hai hàm, khớp cắn hạng 2, góc nghiêng hơi hô

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: Sắp đều răng, mài kẽ và kéo lui hai hàm bằng minivis, không nhổ răng số 4.

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: Răng đều đẹp, đường giữa hai hàm trùng nhau, khớp cắn hạng I lồng múi tốt, nụ cười đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: Răng đều hơn, nụ cười tự tin hơn vì răng không còn lộn xộn. Góc nghiêng có giảm hô dù không nhổ răng số 4/5

Share: