Niềng răng mắc cài kim loại khắc phục một ca môi nhô, răng chìa, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hàm trên chìa, môi nhô ra trước

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng số 4, kéo lùi răng cửa 2 hàm, không dùng vis

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng cửa thẳng trục, khớp cắn ổn định, khách hàng không muốn mài kẽ để giảm bớt tam giác đen

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng hết chìa, môi đỡ nhọn

Share: