Niềng răng mắc cài kim loại khắc phục hô, răng chìa, khớp cắn sâu, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng bị hô, răng cửa hàm trên chìa nhiều, khớp cắn sâu, hàm dưới có răng số 5 mọc ngầm

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: kéo răng mọc ngầm vào cung răng để bảo tồn xương ổ răng, sau đó nhổ 4 răng kéo lùi răng cửa 2 hàm

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, đường giữa cân đối, răng cửa thẳng trục, khớp cắn lồng múi tốt

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, hết khớp cắn sâu, nụ cười đẹp hơn hẳn, góc nghiêng thấy môi đỡ nhô 

Share: