Niềng răng mắc cài kim loại khắc phục hô & đưa về khớp cắn chuẩn sau gần 2 năm

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khá đều nhưng bị chìa ra, góc nghiêng thấy môi nhô nhiều, cằm lẹm

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng số 4, hàm trên kéo lui tối đa bằng minivis

Kết quả niềng răng mắc cài kim loại: răng đều đẹp cân đối, khớp cắn lồng múi chuẩn, cung duy trì dán cả 2 hàm

So sánh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, khớp cắn khít hơn, cung cười đẹp, góc nghiêng thấy đỡ vẩu hẳn, cằm dài hơn.

Share: