Niềng răng mắc cài kim loại hoàn thiện một trường hợp chỉnh dở nơi khác hiện bị hở khớp cắn, cắn đối đầu

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: đang niềng dở ở nước ngoài, do chuyển nơi sống nên không thể tiếp tục, hiện khớp cắn bị hở ở hai bên, răng cửa cắn đối đầu

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: gắn lại mắc cài chỉnh đóng khớp cắn, đeo chun để đạt được độ cắn phủ

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, răng cửa trên phủ lên phía ngoài răng cửa dưới, khớp cắn ổn định, không bị hở

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: khớp cắn khít hơn, đường giữa cân đối, hết cắn đối đầu

Share: