Niềng răng mắc cài kim loại điều trị hô thành công sau hơn 1 năm rưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh:  răng hai hàm đều chìa ra ngoài, răng hàm dưới hơi lộn xộn, góc nghiêng thấy môi nhô nhiều

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng số 4 tạo khoảng trống kéo lùi răng cửa hai hàm cho thẳng trục và giảm nhô môi, vì khách hàng không cần kéo vào nhiều nên không dùng vis

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng thẳng trục, đều đẹp, khớp cắn lồng múi ổn định, nụ cười và góc nghiêng đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa hẳn, góc nghiêng đẹp hơn, thấy rõ sự giảm hô, nụ cười đẹp hơn.

Share: